Å1:36


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Hökzöön                Heman   8
Vthsäde till heela byn            31½       Tunna.
Vthsäde i Gärdet   A            15     Tunnor      Höö    24   laß
Vtsäde i Gärdet     B            12     Tunnor      Höö      8   laß
Vtsädhe i Gärdet   C              2½  Tunna       Höö      4   laß
Vthsäde i Gärdet   D              1     Tunna       Höö      2   laß
Vthsäde i Gärdet   E              1     Tunna        Höö      1   laß
Höö af Ängen        F                                               100   laß
Höö af Ängen       G                                                   9   laß
Höö af Ängen       H                                                 16   laß
Höö af Ängen       I                                                   80   laß
               Summan Höö                                          244   laß
 
1    Jöns Larßon                  18       Skiäls Land
2    Store Erich Perßon        21       Skiäls Land
3    Lille Erich Pedererßon   24       Skiäls Land
4    Anders Anderßon         19       Skiäls Land
5    Oloff Hinderßon            13       Skiäls Land
6    Hustru Möle                    6       Skiäls Land
7    Hindrich Nilßon             24       Skiäls Land
8    Lars Jönßon                  45       Skiäls Land
 
Hafwa sin gode lägenheet
medh  Mulebeth, Timmerskogh och godt Fiskerij,
Mästedeles Leer Jordh, tämmeligh gode Ängiar.
Och är denne öö 2 mijl lång och ½ mijl breedh
 
(Karttext:)

Söder Fiälen.
Hwijt åån på denne sijdan.
Norr Siälen.
Sand Mylla
Hård waldz ängh
Leer Jord.
Scala Vlnarum 
Små starr ängh
Jämpt öön på denne sijdan