Å1:37


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Bölet                Heman   9
Vthsäde till heela byn            17½       Heman
Vthsäde i Gärdet   A              2     Tunnor     
Vtsäde i Gärdet     B            12     Tunna      Höö    20   laß
Vtsäde i Gärdet     C               4/5  Tunnor       
Vthsäde i Gärdet   D              1½  Tunna       
Vthsäde i Gärdet   E                9/10 Tunna     Höö      2   laß
Vthsäde i Gärdet   G                1/5  Tunna   
Höö af Ängen        F                                               20   laß
Höö af Ängen       H    hörer till Råneå                       6   laß
Höö af Ängen       I                                                 30   laß
Höö af Vth Ängir                                                 100   laß
               Summan Höö                                         178   laß
 
1    Oloff Anderßon             22       Skiäls Land
2    Oloff Påhlßon                23½    Skiäls Land
3    Hustru Anna                  18½    Skiäls Land
4    Nils Oloffßon                18½    Skiäls Land
5    Hans Nilßon                  32       Skiäls Land
6    Hustru Marit                  15       Skiäls Land
7    Hustru Karin                  16       Skiäls Land
8    Jöns Anderßon Sigrid     15       Skiäls Land
   Hustru Sigridh Lars M     5½    Skiäls Land
 
Hafwa sin gode lägenheet med Timberskogh, och godt
fiskerij, mycket stenigh Åker, och siner snar aff
när torr sommar är. Ängier, Kärr och Myror,

Denne by äe belägen 5½ Mijl ifrå Kyrkian, Norr vth.
 
(Karttext:)

Prästholmen på denne sijdan.
Sandh Jordh
Hårdh Waldz Ängh
Hårdh Waldz Ängh
Råneå Elff
Hård Waldz Ängh.
Scala Ulnarum 
Råneå proxime