Å1:38


(Rubrik:)   Luleå Sochn 

Notarum Explicatio

    Börislande               heman     7
    Vtsäde till hela Byn                9 7/10       tunna.
    Vtsäde i Gärdet     A           4       tunnor       Höö     80   laß
    Vtsäde i Gärdet     B              4/5   tunna         Höö       2   laß
    Vtsädhe i Gärdet   C              2/5   tunna         Höö       3   laß
    Vthsäde i Gärdet   D              2/5   tunna         Höö     12   laß
    Vtsäde i Gärdet     E            1       tunna         Höö     12   laß
    Vtsäde i Gärdet     F              3/10  tunna         Höö       8   laß
    Vtsäde i Gärdet     G              1/10  tunna        
    Vtsäde i Gärdet     H               ½   tunna         Höö      1   laß
    Vtsäde i Gärdet     I                4/5   tunna         Höö      1   laß
    Vtsäde i Gärdet     K           4 ½    tunna         Höö      <...>
    Vtsäde i Gärdet     L               ½    tunna         Höö     3    laß
    Vtsäde i Gärdet     M               2/5  tunna    
    Höö i Ängen          N                                              180    laß
    Höö i Ängen          O                                                12    laß
    Höö af Kärr och Myror                                            50    laß
            Summan Höö                                                 360     laß

1    Lars Anderßon          27 ½    Skiäls Land
2    Pehr Anderßon          22 ½    Skiäls Land
3    Lars Mårtenßon         13       Skiäls Land4   
4    Jacob Wibbeßon        13       Skiäls Land
5    Nils Pålßon                13       Skiäls Land
6    Erich Anderßon          15       Skiäls Land
7    Nilß Pederßon              3       Skiäls Land
 
Hafwa sin gode lägenheet medh Timber Skogh, Muhlbete och
godt fiskerij, godh Åker så mycken der finnes, leer Jordh
öfver alt, fryß sällan.
 
Denne by är belägen 2 mijl ifrån kyrkian Öster Norr.


(Karttext:)

Rånum wijken.
Mulebet.
Sundom på denne sijdan
Hårdh Waldz Ängh
Scala Vlnarum
Skogh och Uthmarck.
Pärsöön på denne sijdan.
Pärsöö Fiälen