Å1:39-40


(Rubrik:)   Luleå Sockn

Notarum Explicatio
 
Sandöön                  Heman      1
Vthsäde till heela Byn              3 9/10   tunna
Vtsäde i Gärdet          A          3 1/5    tunna        Höö       6   laß
Vtsäde i Gärdet          B             1/10   tunna        Höö       1   laß
Obrukat Åker i           A             3/5     tunna
Höö aff Vth Ängier                                                         30   laß
                  Summan   Höö                                             37   laß    

Erich Hanßon            16      Skiäls Land      

Till bemelte by finnes godh lägenheet medh Timberskogh
Mulhbeet, och godt Fiske, både lax och annan fisk
Sandh Jordh öffver heela Åkeren, frys sällan.
Inge Änger, uthan i Kärr och Moraß.
 
Denne by är belägen 2 Mijl ifrån kyrkian Öster Vth,


(Karttext:)

Lule Sundh på denne sijdan.
Börels Landet proximi
Sandsöö Fiälen.
Starr ängh.
Hindersön på denne sijdan
Skin Wijken.
Sundans Eng 140 laß Små star öffver alt
Scala Ullnarum