Å1:41-42


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Sundom                Heman   10
Vtsäde till heela byn            22 3/5      tunna.
Vtsäde i Gärdet    A            11 4/5      tunna      Höö    22   l
Vtsäde i Gärdet     B              6 3/5     tunna      Höö    10   l
Vtsäde i Gärdet     C              1 4/5     tunna      Höö    10   l
Vtsäde i Gärdet     D                3/10      tunna      Höö      4   l
Vtsäde i Gärdet     E               1 2/5    tunna       Höö    30   l
Vthsäde i Gärdet    F                  2/5    tunna   folio 49
Vtsäde i Gärdet     G                  3/5    tunna       Höö     2   laß
Höö aff Vthngen                                                          140.  
               Summan Höö                                             218   laß
 
1    Erich Anderßon             16       Skiäls Land
2    Lars Anderßon              23       Skiäls Land
3    Hans Nilßon                  22       Skiäls Land
4    Hans Knutßon               20       Skiäls Land
5    Oloff Larßon                 12       Skiäls Land
6    Nils Hanßon                  31       Skiäls Land
7    Lars Anderßon              38       Skiäls Land
8    Markus Nilßon              20       Skiäls Land
9    Anders Hanßon             24       Skiäls Land
10  Hans Hanßon                  6       Skiäls Land
 
Hafwa sin gode lägenheet med Timberskogh, Muhlbeet
och godt fiskerij, Sandh Åker, doch frys inthet gerna.

NB.
Denne By är belägen 3½ mijl ifrån kyrkian öster Norr uth
 
 
(Karttext:)

Sandh Jordh
Miösiälen proximi
Gudzöö Fiälen.
Sandh Jordh
Slaka Wijken.
Hårdh Waldz ängh
Scala Vlnarum