Å1:43


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Möfiälen                Heman   2
Vthsäde till heela byn            8 9/10    tunna.
Vtsäde i Gärdet   A             4 2/5    tunna     
Vtsäde i Gärdet     B             1 7/10   tunna    
Vtsädhe i Gärdet   C                1/10   tunna      
Vtsäde i Gärdet     D                ½     tunna       Höö      1   laß
Vtsäde i Gärdet     E                 ½    tunna        Höö      1   laß
Vthsäde i Gärdet    F             1         tunna       Höö      2   laß
Vthsäde i Gärdet   G                 7/10   tunna       Höö      2   laß
Höö af Ängen        H                                                   60   laß
Kärr och Myror                                                Höö    60   laß
         Summan Höö                                                   127   laß
 
1    Peder Jönßon                31       Skiäls Land
2    Jöns Erichßon                29       Skiäls Land
 
 
Till föreskriffne heman fins godh lägenheet medh Timber-
skogh, Mulbet och ståtligit fiske, mycket stee-
nigh Åker, altijd behållen för köldh
 
Denne By är belägen 8 mijl ifrån kyrkian
Norr Vth

(Karttext:)

Små starr ängh
Råneå på denne sijdan
Möö Fiälen.
Leer Jordh
Sundom proxime
Scala Vlnarum