Å1:44


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Brändön                heman   9
Vtsäde till heela Byn            24 3/5     tunna.
Vtsäde i Gärdet     A        18 9/10    tunna      Höö    12   laß
Vtsäde i Gärdet     B           1 3/5     tunna      Höö      5   laß
Vtsädhe i Gärdet   C               3/5    tunna      
Vtsäde i Gärdet     D              2/5     tunna      Höö      1   laß
Vtsäde i Gärdet     E               ½     tunna      Höö      2   laß
Vtsäde i Gärdet     F            1         tunna      Höö      2   laß
Höö af Ängen        G                                              100   laß
Höö af Kärr och Myror                                            90   laß
               Summan Höö                                          212   laß
 
1    Oloff Abramßon    65       Skiäls Land
2    Hans Nilßon          69½    Skiäls Land
3    Nilß Mårtenßon     34       Skiäls Land
4    Nilß Erichßon        21       Skiäls Land
5    Michell Nilßon       15       Skiäls Land
6    Hustru Margreta      7½    Skiäls Land
7    Påll Perßon           13½     Skiäls Land
8    Jacob Nilßon        16½     Skiäls Land
9    Jöns Hinderßon     26        Skiäls Land

Trenne ödes heman brukas under Byn
Haffua sin gode lägenheet medh Skogh, Muhlbet,
och godt Fiskerij, inthet mycket hemma
wedh byn, uthan wedh Pärsöön en mijl
här ifrån, Sand Jordh öfuer heela åkeren
fryß sällan.

Denne by är belägen 3 mijl ifrån kyrkian
Öster Vth
 
(Karttext:)

Bensbyn proximi
Sinus Bottnicus.
Hårdh Waldz äng
Sandh Jordh
Scala Ullnarum