Å1:45-46


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Pärsön                heman   21
Vthsäde till heela Byn          55 2/5     tunna.
Vtsäde i Gärdet     A         20 1/5     tunna      Höö    16   laß
Vtsäde i Gärdet     B         15 3/5     tunn
Vtsädhe i Gärdet   C           3 2/5     tunna      Höö      3   laß
Vtsäde i Gärdet     D           2 1/10    tunna      Höö      4   laß
Vtsäde i Gärdet     E            1 4/5     tunna      Höö      2   l
Vtsäde i Gärdet     F            3         tunnor    
Vtsäde i Gärdet     G               4/5    tunna      Höö      4   laß
Vtsäde i Gärdet     H               2/5    tunna      Höö      1   laß
Vtsäde i Gärdet     I             1  3/5    tunna      Höö      2   laß
Vtsäde i Gärdet     K               9/10   tunna      Höö      2   laß
Vtsäde i Gärdet     L                3/5    tunna  
Vtsäde i Gärdet     M               3/9    tunna      Höö      4   laß
Vtsäde i Gärdet     N               9/10   tunna      Höö    12   laß
Vtsäde i Gärdet     O            2         tunnor    Höö    20   laß
Vtsäde i Gärdet     P                 ½    tunna      Höö     2   laß
Vtsäde i Gärdet     Q                1/5    tunna      
Vtsäde i Gärdet     R                 1/5    tunna  }   Höö     12   laß
Vtsäde i Gärdet     S                 1/5    tunna      
Vtsäde i Gärdet     T                 1/5    tunna      
Höö af Ängen        W                                             400   laß
Höö aff Ängen       X                                                20   laß
Höö af Ängen        Y                                              100   laß
Höö af Ängen        Z                                              100   laß
Höö af Vth Ängen                                                  236   laß
               Summan Höö                                          940   laß
 
1    Johan Månßon      72       Skiäls Land
2    Nils Larßon           20       Skiäls Land
3    Hans Olßon           28       Skiäls Land
4    Hustru Dordi          21       Skiäls Land
5    Jöns Oloffson         18       Skiäls Land
6    Hustru Barbro        16       Skiäls Land
7    Per Anderßon        31       Skiäls Land
8    Erich Hermanßon   16       Skiäls Land
9    Hustru Karin O Hermanßons     26        Skiäls Land
10  Hustru Sigridh          6       Skiäls Land
11  Hustru Margreta       6       Skiäls Land
12  Nilß Oloffson         28       Skiäls Land
13  Hustru Karin         18       Skiäls Land
14  Hustru Kirsten       16       Skiäls Land
15  Lille Lars Hanßon  23        Skiäls Land
16  Anders Larrßon     17        Skiäls Land
17  Nils Pederßon       26½     Skiäls Land
18  Hustru Karin Knut Anderßons   28        Skiäls Land


Haffwa sin gode lägenheet medh Muhlbeet, och Fiskerij, Men
ingen Timberskogh, särsom och ondt effter weedskog
och Gärßell , Tämmelig godh Åker, och Sand Mylla,
Denna bys Åker fryß sällan.

Denne by är belägen 2 mijl ifrån kyrkian
Norr Vth.
 
(Karttext:)

Salt Siön
Sandh Jordh
Byrels - proxime
Hårdh Waldz Ängh
Scala Vlnarum
Pärsöö Fiälen