Å1:47


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Rickbyn               Heman   21
Vtsädhe till heela Byn            55 1/5     tunna.
 
Hanß Anderßon            32       Skiäls Land
Nilß Hinderßon             36       Skiäls Land
Hustru Dordi                16       Skiäls Land
 
 
Deße 3 Heman höra och Vnder Pärsöö Byn.
hafwa lijka lägenheet medh de andre hemmanen
vthi Bolbyn.
 
(Karttext:)

Hardh Waldz Ängh
Engesbyn på denne sijdan
Pärsöö Fiälen.
Hårdh Waldz Ängh
Sand Jordh
Scala Vlnarum