Å1:49-50


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Engelsbyn                heman   9
Vtsäde till heela Byn          19 1/5     tunna.
Vtsäde i Gärdet     A         141/10     tunna      Höö    30   laß
Vtsäde i Gärdet     B              1/5     tunna      Höö      2   laß
Vtsädhe i Gärdet   C             1/10     tunna    
Vtsäde i Gärdet     D             1/10     tunna     
Vtsäde i Gärdet     E              3/10     tunna      Höö      8   laß
Vtsäde i Gardet     F               1/5     tunna   
Vtsäde i Gärdet     G               1/5    tunna   
Vtsäde i Gärdet     H              1/10    tunna    
Vtsäde i Gärdet     I                1/5     tunna      Höö      2   laß
Vtsäde i Gärdet     K               3/5    tunna      
Vtsäde i Gärdet     L             1        tunna      Höö      4   laß
Vtsäde i Gärdet     M              1/10   tunna     
Vtsäde i Gärdet     N             1 4/5   tunna      Höö    14   laß
Vtsäde i Gärdet     O                1/5    tunna     
Vtsäde i Gärdet     P                1/10   tunna     
Höö af Ängen        R                                                70   laß
Höö af Ängen        Q                                                  3   laß
Höö af Kärr och Myror                                           267   laß
               Summan Höö                                           400   laß
 
1    Hanß Hinderßon      42       Skiäls Land
2    Oloff Månßon          24       Skiäls Land
3    Jöns Davidßon         35       Skiäls Land
4    Nilß Larßon             16       Skiäls Land
5    Hustru Malin            24       Skiäls Land
6    Måns Oloffson         19       Skiäls Land
7    Jöns Jönßon             31       Skiäls Land
8    Hustru Cicilia             6        Skiäls Land
9    Oloff Larßon            18       Skiäls Land
 

Haffwa sin gode lägenheet medh Timber-
skogh, Muhlbeth och godt fiskerij, Sandig
och Stenigh Åker mästadeles, Täm-
meligh gode Ängier, frijs inthet gärna
wedh denne By. Och är belägen 3 mijl
ifrån kyrkian Norr Vth.
 
(Karttext:)

Smedzbyn proximi
Engesby Fiälen
Sandh Jordh
Hårdh Waldz Ängh
Scala Ullnarum
Rickbyn proxime