Å1:51


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Smedzsbyn               Heman   9
Vthsädhe till Heela Byn          28       tunnor.
Vtsäde i Gärdet     A         18 3/5     tunna      Höö    40   laß
Vtsäde i Gärdet     B              3/9     tunna      Höö      1   laß
Vtsäde i Gärdet     C              ½      tunna    
Vtsäde i Gärdet     D              ½      tunna      Höö      4   laß
Vtsäde i Gärdet     E               ½      tunna      Höö      5   laß
Vtsäde i Gardet     F              7/10     tunna      Höö      3   laß
Vtsäde i Gärdet     G              3/10     tunna      Höö      2   laß
Vtsäde i Gärdet     H              2/5      tunna      Höö      3   laß
Vtsäde i Gärdet     I              4         tunnor    Höö    16   laß
Vtsäde i Gärdet     K            12/5      tunna      
Vtsäde i Gärdet     L               3/10    tunna     
Vtsäde i Gärdet     M              1/10   tunna     
Höö af Ängen        N                                              100   laß
Höö af Kärr och Vth Ängier                                      90   laß
               Summan Höö                                           264   laß
 
1    Oloff Hanßon           28       Skiäls Land
2    Knut Hanßon           24       Skiäls Land
3    Peder Mårtenßon       7       Skiäls Land
4    Erich Perßon            26       Skiäls Land
5    Nilß Erichßon           25       Skiäls Land
6    Erich Nilßon             26       Skiäls Land
7    Oloff Larßon            20       Skiäls Land
8    Nils Jacobßon          37       Skiäls Land
9    Oloff Oloffßon         27       Skiäls Land
 

Haffua sin gode lägenheet medh Timberskog
Muhlbet och godt fiskerij, sombliga Åkrar
i denne By frys gärna, Leer Jord mästa-
deles.
Ett ödes heman hafver legat öde i 13 åhr,
hvilket Johan Månßon, Nils Olßon Vthi Pärs-
öön bruka, heela hemanet är 25 Skiäls Land.

Denne By är belägen 3 mijl ifrå kyrkian
Norr Vth.
 
(Karttext:)

Wibbyn proximi
Leer Jordh
Engesby fiälen
Små Starr Ängh
Sand Jordh
Scala Vlnarum
Byrilßlandet proximi