Å1:52


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Bäling              Heman    4
Vtsäde till heela Byn      13½   tunna
Vtsäde i Gärdet   A           13½   tunna
Ängh till Höö Åhrligen                                    100 laß

Wellam Erichßon         26       Skiäls Land
Hans Christopherßon   25½   Skiäls Land
Hustru Barbro             13       Skiäls Land
Jöns Jönßon                26       Skiäls Land

Haffva sine gode lägenheeter, medh Skogh,
Muhlbeete och godt fiskerij, Ingen Ängh
uthom i Kärr och Myror. Lutter Sand-
Jordh öffuer heela deres Giärde.
Och är denne Åkeren altidh wäll behållen
för köldh.

Denne By är Belägen ½ Mijl från kyrkian
Wäster Vth.

(Karttext:)

Awan proximi
Sandh Jordh
Luleå Fiälen
Giäddwijk proximi
Scala Ullnarum