Å1:53-54


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Sunderbyn                Heman   26
Vthsäde till heela Byn          80 ½     tunna.
Vtsäde i Gärdet     A         52 1/10     tunna      Höö  300   laß
Vtsäde i Gärdet     B           3 3/5      tunna      Höö    60   laß
Vtsädhe i Gärdet   C         15 1/5      tunna      Höö    80   laß
Vtsäde i Gärdet     D           1 1/10    tunna       Höö     4    laß
Vtsäde i Gärdet     E               ½     tunna   
Vtsäde i Gärdet     F               3/10    tunna      Höö     2    laß
Vtsäde i Gärdet     G            2 ½     tunna      Höö     6    laß
Vthsäde i Gärdet     H            1  2/5   tunna      Höö      4    laß
Vthsäde i Gärdet     I              1  1/5   tunna      Höö      8    laß
Vtsäde i Gärdet     K            1  1/5   tunna      Höö      1    laß
Vthsäde i Gärdet     L           1         tunna      Höö      4    laß
Höö af Vt Änger, Kärr och Myror                          144    laß
               Summan Höö                                          613   laß
 
1    Nils Anderßon           42       Skiäls Land
2    Jöns Anderßon          10½     Skiäls Land
3    Lars Nilßon               18½     Skiäls Land
4    Erich Christopherßon 25       Skiäls Land
5    Davidh Pärßon          9         Skiäls Land
6    Oloff Jönßon             26       Skiäls Land
7    Jöns Jönßon              45½    Skiäls Land
8    Erich Erichßon          16       Skiäls Land
9    Matz Anders             72       Skiäls Land
10  Matz Hanßon            32       Skiäls Land
11  Nils Pederßon           17       Skiäls Land
12  Hustru Gertrudh       14       Skiäls Land
13  Hustru Anna             38½    Skiäls Land
14  Nilß Oloffson             20       Skiäls Land
15  Hans Michellßon        27       Skiäls Land
16  Gregers Oloffsons      17       Skiäls Land
17  Erich Anderßon           7½     Skiäls Land
18  Hustru Margreta        18        Skiäls Land
19  Anders Oloffßon        27       Skiäls Land
20  Lars Jönßon               29       Skiäls Land
21  Erich Jönßon              18       Skiäls Land
22  Anders Erichßon        27       Skiäls Land
23  Lars Larßon              33½     Skiäls Land
24  Hindrich Hindrichßon 23        Skiäls Land
25  Hustru Brijta              15½     Skiäls Land
26  Peder Hermanßon       9        Skiäls Land

 
Vuthi denne By finnes godh lägenheet, medh Skogh,
Muhlbete, Fiskerij, godh Åker och Ängh,
fryß sällan.

Denne by är belägen ½ Mijl ifrån kyrkian
Wäster Vth.
 
(Karttext:)

Sewastbyn proximi
Leer Mylla
Mästadeles Hårdh Waldz Ängh
Lule Stadz ägor på denne sijdan
Sandh Mylla
Wijken.
Luleå Fiälen.
Scala Ullnarum