Å1:55


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Sunderby Engh              100   laß
Mästadeles små Starr Ängh
 
(Karttext:)

Skiär wijken
Luleå Fiälen
Scala Vlnarum