Å1:56


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

    Unebyn                heman   16
    Vtsäde vthi Gärdet     A         37     tunnor      Höö   338  laß
 
1    Lars Hanßon          28       Skiäls Land
2    Påhls Nilßon           14       Skiäls Land
3    Hustru Brijta           16       Skiäls Land
4    Larß Håkanßon      20        Skiäls Land
5    Lars Nilßon           18        Skiäls Land
6    Hustru Margareta   22        Skiäls Land
7    Hustru Elisabet        20        Skiäls Land
8    Anders Nilßon       24½     Skiäls Land
9    Lars Knutßon         34        Skiäls Land
10  Carl Zachrißon       24        Skiäls Land
11  Erich Oloffson        16        Skiäls Land
12  Per Erichßon          18        Skiäls Land
13  Lars Erlandßon       19        Skiäls Land
14  Hustru Kerstin Ibidem  15½     Skiäls Land
15  Nils Nilßon             24        Skiäls Land
16  Hans Oloffson        17½      Skiäls Land
14  Hustru Karin             8        Skiäls Land

Item , Ett ödes Heman legat öde i 20 åhr.
Noch Ett ödes Heman legat öde i 10 åhr, och ingen
brukar samma Jordh.
Haffua sine gode lägenheter, medh Timberskogh
Muhlbete och godt Fiskerij, godh Åker och Ängh
något fryßartigh åker.

Denne by är belägen 2 Mijl ifrån kyrkian
Väster Vth.
 
(Karttext:)

Heden proximi
Lule Elff
Sandh Mylla
Lule Siälen
Scala Ullnarum
Hårdh Waldz Ängh
Awan proximi