Å1:57-58


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Hwitån                heman   14
Vthsäde till heela Byn              34 ½    tunna.
Vtsäde i Gärdet     A         19 3/5     tunna      Höö  250   laß
Vtsäde i Gärdet     B           5          tunnor     Höö     3   laß
Vtsäde i Gärdet    C            3 1/5     tunna       Höö     3   laß
Vtsäde i Gärdet     D              ½      tunna      Höö      1   laß
Vtsäde i Gärdet     E            1 1/5     tunna      Höö      4   laß
Vtsäde i Gärdet     F               3/10    tunna      Höö      3   laß
Vtsäde i Gärdet     G            1         tunna      Höö      3   laß
Vtsäde i Gärdet     H            1  3/5    tunna      Höö      3   laß
Vtsäde i Gärdet     I                  ½    tunna      Höö      4   laß
Vtsädhe i Gärdet   K            1          tunna      Höö    30   laß
Höö af VtÄngier                                                        50   laß
               Summan Höö                                           354   laß
 
1    Johan Christopherßon      25       Skiäls Land
2    Lille Per Hanßon             12       Skiäls Land
3    Hans Nilßon                    30 ½   Skiäls Land
4    Hustru Cicilia                  11       Skiäls Land
5    Store Per Hanßon            48 ½   Skiäls Land
6    Nilß Oloffßon                  18       Skiäls Land
7    Hustru Karin Hans Jönßons        12½     Skiäls Land
8    Nilß Perßon                     27       Skiäls Land
9    Hustru Anna                     22      Skiäls Land
10  Lars Nilßon                        8 ½  Skiäls Land
11  Oloff Oloffson                  26 ½   Skiäls Land
12  Hans Hinderßon               32       Skiäls Land
13  Erich Anderßon                19       Skiäls Land
14  Hustru Karin för ödes gården       18      Skiäls Land
 


Haffua sin gode lägenheet medh Timberskogh, Muhlbet
och godt fiskerij, godh Åker, mestedeles leer Jord
doch fryser han gerna uthi somblige åkrar.

Denne by är belägen 7 Mijl ifrån kyrckian Norr Vth.
Här äre och twenne ödes Heman, Åkeren och Ängen
brukas under Byn.
 
(Karttext:)

Töre proximi uthi Kalix Sochn
Starr Ängh
Hwiteå Fiälen
Råneå proximi
Leer Jordh
öde
öde
Små Starr Ängh
Scala Ullnarum
Höxöön proximi