Å1:59


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Awan                Heman   14
Vthsäde till heela Byn        32 1/5    tunna.
Vtsäde i Gärdet     A         20 3/5     tunna      Höö  150   laß
Vtsäde i Gärdet     B         11 3/5     tunna      Höö    80   laß
Höö i Gärdet         C                                                20   laß
                Summan Höö                                         250   laß
 
1    Oloff Erichßon                              24       Skiäls Land
2    Jöns Larßon                                 23       Skiäls Land
3    Johan Pederßon                            23       Skiäls Land
4    Hustru Cicilia                                14       Skiäls Land
5    Hustru Dordi                                14       Skiäls Land
6    Jöns Jönßon                                 18       Skiäls Land
7    Daniel Oloffson                            16        Skiäls Land
8    Larß Jönßon                                 24       Skiäls Land
9    Erich Zachrißon                            12       Skiäls Land
10  Carl Zachrißon                             13       Skiäls Land
11  Hustru Ingeborgh                         12       Skiäls Land
12  Hustru Karin                                10       Skiäls Land
13  Oloff Oloffson                              15       Skiäls Land
14  Hustru Karin Oloff Jönßons          8        Skiäls Land
     
Hustru Gunnil ibidem                  8        Skiäls Land
 


Hafva sin gode lägenheet medh Timberskogh, Muhl-
bethe och godt fiskerij, både efter lax och annat
fiske, godh Åker och Ängh, Sandh Mylla öfver
heela deres Åker, altijdh behållen för Köldh.

Denne by är belägen 1 mijl ifrån kyrckian
Wäster Vth.
 

(Karttext:)

Unebyn proximi
Lule Elff
Små Starr Ängh
Sandh Mylla.
Sandh Mylla.  
Scala Vlnarum