Å1: 6


(Rubrik:)   Luleå Sockn ock Norre Prosterijdh, 

Notarum Explicatio

Bodarne         8     Hemman
Lars Nielßon                   14½   Skiälsland
Niels Larßon                   33      Skiälsland
Måns Erichßon                23½   Skiälsland
Niels Nielßon Ibidem        9      Skiälsland
Lars Anderßon                16      Skiälsland
Niels Olofßon                  10      Skiälsland
Hustru Anna Ibidem          4      Skiälsland
Margreta Pijga                 12      Skiälsland
Peder Olofßon Ibidem     16      Skiälsland
Anders Hermanßon            8      Skiälsland

Deße undertäcknade hafwa och
åker i denne by nembligen

Tore Halfwardßon             på Heden          11       Skiälsland
Erich Olofßon                    i Unebyn             9½    Skiälsland
Jöns Olofßon                     i Bäling               7       Skiälsland
Olof Larßon                       i Staden              3       Skiälsland
Anders Nielßon                  i Staden              4       Skiälsland
Christopher Hermanßon     i Swartbyn          3       Skiälsland

Haffva sine nödtorftige legenheet
medh Skogh mulbeet och fiskerij.
Engh så myckit dee nogorlunda behöfwa
medh dedh dhe hafwe i Skog och moraß.

Uthj denne by är myckit obrukat
åker och godh,
Ähr belägen 4 mijl ifrån kyrkian
wäster Vth.

Vthsäde            25   Tunnor
Vthsäde i Gärdet      A      154/5      tunna      Höö   25   laß
Vtsäde i Gärdet        B        33/5      tunna      Höö   14   laß
Vthsäde i Gärdet      C        31/5      tunna      Höö  
Vthsädhe i Gärdet    D        12/5      tunna      Höö   25   laß
Obrukat Åker i        A        1          tunna
Höö af Ängen          E                                             20   laß
        Summan höö                                                   94   laß

(Karttext:)   

Ingolfzbyn på denna sijdan een Mijl härifrån  
Träsch
Svartbiörsbyn på denne sijdan een mijl här ifrån.
Åker march  
Sand Jordh 
Sandh Jordh 
Afwan
Sand Jordh 
Afwan
Träsch 
Hård waldz Engh
Scala Vlnarum   
Swartbyn på denne sijdan ½ mijl här ifrån.