Å1:61-62


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Biörsbyn               Heman  8
Vthsäde till Heela Byn          26 1/5       tunna.
Vtsäde i Gärdet     A           7 2/5     tunna      Höö    12   laß
Vtsäde i Gärdet     B           1 9/10    tunna      Höö      2   laß
Vtsädhe i Gärdet   C              3/10    tunna    
Vtsäde i Gärdet     D           1 3/5     tunna      Höö    35   laß
Vtsäde i Gärdet     E            3 1/5     tunna      Höö    16   laß
Vtsäde i Gardet     F            2 ½      tunna     Höö    40   laß
Vtsäde i Gärdet     G            1 3/5     tunna     Höö  100   l
Vtsäde i Gärdet     H                     
Vtsäde i Gärdet     I              5 3/5     tunna   
Vtsäde i Gärdet     K                       
Vtsäde i Gärdet     L             1          tunna     Höö     2   laß
Vtsäde i Gärdet     M            1 3/10    tunna     Höö     6   laß
Höö aff Ängen       K                                              200   laß
             Summan Höö                                            414   laß
 
1    Hans Jönßon            16       Skiäls Land
2    Jacob Hanßon          13       Skiäls Land
3    Kersten Piga              7       Skiäls Land
4    Påwel Nilßon           12       Skiäls Land
5    Lars Nilßon              43       Skiäls Land
6    Jacob Jacobßon       33       Skiäls Land
7    Peder Påhlßon          31       Skiäls Land
8    Hans Påhlßon           13       Skiäls Land
 
 
Haffwa sin gode lägenheet medh Timberskogh
Muhlbeth och godt fiskie, sampt Laxfiskie,
Mestedeles Leer Jord , somblige gärder
i denne by frys gärna.

Denne By är belägen ½ Mijl ifrån kyrkian
Öster Vth.
 
(Karttext:)

Wargh Siälen
Små Starr Ängh
Skogh och Vthmarck.
Hårdh Waldz Ängh
Leer Jordh
Små Starr Ängh
Ruth Wijk proximi
Små Starr ängh
Bens Byn proximi