Å1:63


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Bensbyn               Heman   10
Vthsädhe till Heela Byn          25  1/5     tunna.
Vtsäde i Gärdet     A         12 7/10    tunna      Höö    40   laß
Vtsäde i Gärdet     B              2/5     tunna      Höö      3   laß
Vthsäde i Gärdet   C              2/5     tunna    
Vtsäde i Gärdet     D              ½      tunna   
Vtsäde i Gärdet     E            1 2/5     tunna      Höö      8   laß
Vtsäde i Gardet     F               3/5     tunna     
Vtsäde i Gärdet     G              4/5      tunna      Höö      6   laß
Vtsäde i Gärdet     H            1 ½      tunna     Höö    16  laß
Vtsäde i Gärdet     I                2/5      tunna   
Vtsäde i Gärdet     K            2 4/5     tunna      Höö     8   laß
Vtsädhe i Gärdet   L             1 3/10   tunna      Höö      5   laß
Vtsäde i Gärdet     M               2/5    tunna      Höö      4   laß
Vtsäde i Gärdet     N              9/10    tunna      Höö      1   laß
Vtsädhe i Gärdet   O             1 1/10   tunna
Höö af Kärr och Myror                                          155   laß
               Summan Höö                                          246   laß
 
1    Anders Hanßon       48½    Skiäls Land
2    Erich Jacobßon        35       Skiäls Land
3    Anders Nilßon         18       Skiäls Land
4    Hustru Sigridh          17       Skiäls Land
5    Nils Jacobßon          22½    Skiäls Land
6    Erich Nilßon             14       Skiäls Land
7    Hans Knutßon          20       Skiäls Land
8    Oloff Månßon           21       Skiäls Land
9    Hans Erichßon          18       Skiäls Land
10  Pell Pederßon           27       Skiäls Land
 

Till offvanbemälte by finnes lägenheet, medh Timberskogh,
Muhlbet och godt fiskerij,  Åkeren frys gemenligen,
Mestedeles SandhJordh.
 
Denne by är belägen 1½ mijl ifrån kyrkian norr vth.
 
(Karttext:)

Brändsöön på denne sijdan
Leer Jordh
Awan
Biörsbyn
Salt Siön
Scala Vlnarum