Å1:64


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Hindersön               Heman   3
Vtsäde till Heela Byn          8     tunnor.
Vtsäde i Gärdet     A             ½      tunna      Höö      7   laß
Vtsäde i Gärdet     B          5 7/10     tunna      Höö    80   laß
Vtsäde i Gärdet     C             3/5      tunna      Höö    40   laß
Vtsäde i Gärdet     D             1/5      tunna   
Vtsäde i Gärdet     E           1          tunna      Höö      2   laß
 
Höö af Utänger Kärr och Myror                             71   laß
               Summan Höö                                         200   laß
 
1    Larrs Månßon        29      Skiäls Land
2    Påhl Larßon           23       Skiäls Land
3    Erich Jönßon          29       Skiäls Land
 

Haffua sin gode lägenheet medh Timberskogh, Muhlbet
och godt fiskerij,  Sandh Jordh öfuer heela Åkeren,
och frys sällan, Och är denne By belägen
4 Mijl ifrån kyrckian Öster uth.
 
(Karttext:)

Härssöön på denne sijdan.
Sandh Jordh
Brändön på denne sijdan. 
Små Starr Ängh
Hindersöö Siälen.
Scala Vlnarum