Å1:65-66


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Wibbyn               Heman   3
Vtsäde till Heela Byn          12 1/10    tunna.
Vtsädhe i Gärdet     A            5 2/5      tunna      Höö  100   laß
Vtsädhe i Gärdet     B               4/5      tunna      Höö    20   laß
Vtsädhe i Gärdet     C               4/5      tunna      Höö    20   laß
Vtsädhe i Gärdet     D               ½       tunna      Höö     2   laß
Vtsädhe i Gärdet     E             3          tunnor     Höö   20   laß
Vtsädhe i Gärdet     F             1 3/5      tunna      Höö     1   laß
Höö af Ängen         G                                                145   laß
               Summan Höö                                             308   laß
 
1    Nilß Nilßon            84      Skiäls Land
2    Anders Hanßon      32       Skiäls Land
3    Hustru Kerstin          9       Skiäls Land
 

Haffua sin gode lägenheet medh Timberskogh
Muhlbeth och godt fiskerij, Åkeren frys
gemenligen, mästedeles Sandh Jordh, tämme-
lige godhe Ängier.  
 
Denne By belägen 4 Mijl ifrå kyrckian
Norr Vth.
 
(Karttext:)

Sand  Jordh.
Brobyn proximi
Sandh Jordh
Smedzby på denne sijdan. 
Små Starr ängh
Wibby Fiälen.
Engesbyn proximi
Scala Vlnarum