Å1:67


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Hertzön               Heman   5
Vtsädhe till Heela Byn          9 1/10    tunna.
Vtsädhe i Gärdet      A
Engh till Höö Åhrligen                                      84½   laß
               
1    Hans Pederßon          18½     Skiäls Land
2    Oloff Steenßon           13       Skiäls Land
3    Jacob Thorfastßon      24       Skiäls Land
4    Erich Jönßon              13       Skiäls Land
5    Oloff Oloffson            20       Skiäls Land
 

Till bemälte by finnes godh lägenheet medh Timberskog
Muhlbet och godt fiskerij, Enger, Kärr och Myror,
Åkeren frys gemenligen.
Och är denne ÖÖ 2 mijl lång och ½ mijl bredh.
 
Denne By belägen 1½ mijl ifrån kyrckian
Öster Vth.
 
(Karttext:)

Små Starr Ängh
Träsk
Sandh Jordh.
Hindersön på denne sijdan
Luleå Sundh på denne sijdan.
Härsöö Fiälen
Scala Vlnarum