Å1:71


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

    Brobyn             Heman               6
    Vtsäde till heela Byn                  21 1/5        tunna.
    Vtsädhe i Gärdet     A            7          tunnor      Höö  20   laß
    Vtsäde i Gärdet       B            7          tunnor      Höö  20   laß
    Vtsäde i Gärdet       C            3  2/5     tunna       Höö    6   laß
    Vtsäde i Gärdet       D            1          tunna        Höö   4   laß
    Vtsäde i Gärdet       E             1 3/5     tunna        Höö   4   laß
    Vtsäde i Gärdet       F             1          tunna        Höö   3   laß
    Vtsäde i Gärdet       G                1/5     tunna      
    Höö af Ängen          H                                               150   laß
                   Summan Höö                                             207   laß
 
1    Hans Perßon          34       Skiäls Land
2    Jöns Hermanßon    31       Skiäls Land
3    Hans Jönßon          34       Skiäls Land
4    Jöns Davidßon       33       Skiäls Land
5    Hans Oloffson        32       Skiäls Land
6    Nils Hanßon           23       Skiäls Land
 

Hafua sin gode lägenheet medh Timberskogh,
Muhlbet och godt fiskerij, godh Åker och Eng,
doch frys Åkeren gemenligen, det gärdet
som är noterat Litera G. Och  är Leer Jordh
mäst heela Åkeren.

Denne by är belägen 4½ mijl ifrån kyrkian
Norr uth. Qwarn som går höst och wåhr
 
(Karttext:)

Skatamarck proximi
Leer  Jordh
Leer  Jordh.
Ler  Jordh
Lille Awan.
Scala Ullnarum
Små Starr ängh
Träsk.
Wibbyn proxime