Å1:72


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

A    Ahlerumpan               Heman   2
      Vthsäde till Heele Byn          2 3/5    tunna.
      Vtsäde i Gärdet      A
      Höö af Gärdet        A                                      20      laß
      Höö af Kärr och Myrer                                   30      laß
              Summan Höö                                          50      laß
               
1    Joen Hanßon              12       Skiäls Land
2    Hustru Margreta           6       Skiäls Land
 

Till bemelte by finnes godh lägenheet medh Timber-
skogh, Mulbeth och godt fiskerij, Quarn
som går höst och wåhr. Groff Sand Jordh
öfuer heela Åkeren.
 
Denne By är belägen 3½ mijl ifrån kyrckian
Wäster Vth.
 

(Karttext:)

Önäs Träsk.
Sandh Jord
Alwijk på denne sijdan.
Unebyn proximi
Scala Ullnarum