Å1:73-74


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

A    Jämptön   Heman   12 
B    Vthsäde till  heela byn            31 1/10   tunna
                                     
1   Jöns Oluffson                     30     Skiäls Land    vthsäde  
     Item i Jämptö Awan             2½  Skiäls Land    vthsäde
     StarrEngh till höö                                                           32½    laß
2   Oloff Larson                      35     Skiäls Land    vthsäde 
     Item i Jämptö Awan             2½  Skiäls Land    vthsäde
     StarrEng till höö                                                             37½  laß
3   Dawidh  Anderson             32     Skiäls Land    vthsäde 
     StarrEng till höö                                                             32     laß
     Item i Jämptö Awan             2½  Skiäls Land    vthsäde
    
StarrEng ibidem till höö                                                    2½   laß
4   Oluff Larson                      16     Skiäls Land   
    
StarrEng till höö                                                             16      laß
5   Zacharias Pärson               24     Skiäls Land   
    
StarrEng till höö                                                             24      laß
6   Hustru Elizabeth                 12½  Skiäls Land    vthsäde 
     StarrEng till höö                                                             12½   laß
7   Lars Anderson                     7½  Skiäls Land    vthsäde  
     StarrEng till höö                                                                7½  laß
8   Hustru Brita                       11     Skiäls Land    vthsäd
     StarrEng till höö                                                              11     laß
9   Niels Dawidson                 35½  Skiäls Land    vthsäde  
    
StarrEng till höö                                                              35½  laß
10 Johan Dawidson                36     Skiäls Land    vthsäde  
     StarrEng till höö                                                              36     laß
11 Niels Anderson                  23     Skiäls Land   vthsäde  
    
StarrEng till höö                                                              23     laß
12 Hustru Kirstin                      4     Skiäls Land    vthsäde 
     StarrEng till höö                                                                4     laß
     Ibidem Hustru Anna            6     Skiäls Land    vthsäde 
     StarrEng till höö                                                               6      laß
                         Summa på höet                                        272     laß
     Undantagandes hvadh som dhe kunna hafa i skog
     och i Myrer.

     Till denna by är skön timmerskog, mulebete
     och gott fiskeri, Mästedels leerjordh, och på En-
     gerne starrwaldh.
       
     Och är belägen 7 mijl ifrå kyrkian.

      Vtsäde till  heela byn                    31 1/10   tunna
      Vtsäde i Gärdet    A         24 1/10        tunna      Höö  30   laß
      Vtsädhe i Gärdet   B            1             tunna   
      Vthsäde i Gärdet   C            1               tunna      Höö    2  laß
      Vthsäde i Gärdet    D               1/10        tunna      Höö    2  laß
      Vtsädhe i Gärdet    E               3/10       tunna      Höö    2  laß
      Vtsäde i Gärdet      F            2             tunnor    Höö    5  laß
      Vtsädhe i Gärdet    G            1            tunna      Höö    2  laß
      Vtsädhe i Gärdet    H               ½         tunna      Höö    
      Vtsädhe i Gärdet    I                 3/5         tunna      Höö    2  laß
      Vtsäde i Gärdet      K           1½          tunna   
      Höö af Ängen         L                                                60   laß
      Höö af Ängen         M                                               80   laß
      Höö af Kiärr och Myror                                            87   laß
                      Summan Höö                                          272   laß
 


(Karttext:)

Betz holmen.
Hwitå Fiälen.
Leer Jordh
Sinus Bottnicus.
Träsk
Scala Ullnarum
Jempte Awan proximi