Å1:75


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

      Jämptö Awan                                   heman   2
      Vthsädhe till Heela Byn                                 6 tunnor
      Vtsädhe i Gärdet      A                                     Höö     8   laß
      Vtsädhe i Gärdet      B          1/10   tunna     
      Höö af ängen            C                                     57 ½   laß
              Summan Höö                                           65 ½   laß
               
1    Johan Anderßon        29      Skiäls Land
2    Hustru Dordi             11      Skiäls Land

 

      Till offuanbemälte gårdh finnes godh lägenheet medh tim-
      berskogh, muhlbet och godt fiskerij. Godh sandh
      iordh, någorlunda behållen för köldh. Och är
      belägen 6 mijl ifrån kyrkian öster norr uth.

 
(Karttext:)

Jämtöön på denne sijdan.
Små starr ängh
Sinus Bottnicus
Sandh Jordh
Scala Ullnarum