Å1:76


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Niemisell                heman   7
Vtsädhe till heela byn                      14  3/5     tunna.
Vthsäde i Gärdet     A         11         tunnor     Höö  90   laß
Vthsädhe i Gärdet   B            2 4/5    tunnor     Höö    5   laß
Vtsädhe i Gärdet     C              2/5     tunna      Höö  10   laß
Vtsädhe i Gärdet     D              2/5     tunna      Höö    4   laß
Höö af VthÄngier                                                     22   laß
               Summan Höö                                          131   laß
 
1    Jöns Nilßon              32½     Skiäls Land
2    Johan Davidßon        34       Skiäls Land
3    Oloff Jönßon             16       Skiäls Land. ingen på Hemanet
      i 14 Åhr, Männ Jöns Nilßon skall swara der,
      före.
4    Oloff Pederßon          17       Skiäls Land
5    Hustru Gertrudh         12       Skiäls Land
6    Kerstin Pijga              13       Skiäls Land
7    Karin Pijga                  7        Skiäls Land
 

Finnes godh lägenheet medh Timberskogh Muhlbeet
och ståteligit fiskerij, godh Åker, mestedeles
leer Jord, och fryß sällan. Och är denne
by belägen 9 mijl ifrån kyrckian Norr uth.
 
 
(Karttext:)

Leer Jordh
Laßbyn på denne sijdan.
Noot Wijken
Åker Wijken
Leer Jordh.
Scala Ullnarum1
Hårdh Waldz Ängh
Hårdh Waldz Ängh
Årbyn proxime 


1 På samma flik som Notarum explicatio.