Å1:78-791


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Åhrbyn                heman   8
Vtsädhe till heela byn            25        tunna.
Vthsädhe i Gärdet  A           3 1/5     tunna      Höö     1   laß
Vtsäde i Gärdet      B           3 1/5     tunna      Höö     1   laß
Vtsäde i Gärdet      C            1/5       tunna       Höö     1   laß
Vtsädhe i Gärdet     D           19½    tunna      Höö      100   laß
Vtsädhe i Gärdet     E           ½         tunna      Höö      6   laß
Vthsäde i Gärdet     F            3         tunnor     Höö      40   laß
Vtsädhe i Gärdet     G           2 1/10   tunna       Höö      30   laß
Vtsäde i Gärdet       H           1/10     tunna      
Höö af Ängen          I                                                  20   laß
Höö af Ängen          K                                                30   laß
Aff Kärr och VthÄngier höö                                       70   laß
           Summan Höö                                                 299   laß
 
1    Nils Nilßon      22       Skiäls Land
2    Lars Perßon             30       Skiäls Land
3    Anderss Perßon                    34   Skiäls Land
4    Erich Erichßon                  64       Skiäls Land
5    Hustru Sara        24     Skiäls Land
6    Matz Påwelßon                     16       Skiäls Land
7    Hustru Karin                     10      Skiäls Land
8    Hustru Sigridh                       6  Skiäls Land
  


Till offvanbemälte by finnes godh lägenheet medh Timberskogh, Muhlbeet
och godt Fiskerij, godh Åker, Leer Jord mästedeles, och är
någorlunda behållen för köldh. Och är belägen 6½ mijl
ifrån kyrckian Wäster Norr uth.
 
 
(Karttext:)

Niemisell
Hårdh Waldz ängh
Elff
Scala Ullnarum
Leer Jordh
Träsk
Prästholmen på denne sijdhan


1 Folio 77 saknas i original.