Å1:80


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

      Laßbyn               heman   3
      Vthsädhe till Heela Byn                 5½     tunna
      Vtsädhe i Gärdet      A        5      tunnor    Höö     12  laß
      Vtsädhe i Gärdet      B          ½   tunna      Höö     1   laß
      Aff Kärr och VthÄngier                             Höö   36   laß
              Summan Höö                                              49   laß
               
1    Eskill Anderßon         20      Skiäls Land
2    Oloff Anderßon         15      Skiäls Land
3    Hustru Karin              14      Skiäls Land
 

      Till denne by finnes godh lägenheet medh timber
      skogh, Muhlbeet och ståteligit fiskerij.
      Godh Leer Mylla mestedeles behållen för
      köldh. Och är belägen 10 mijl ifrån kyr-
      kian Norr uth.

 
(Karttext:)

Rörträsk på denne sijdan.
Deger Träsk
Leer Jordh
Niemisell
Scala Ullnarum