Å1:81


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

      Dägersell               heman   4
      Vtsäde till Heela Byn                 10 7/10    tunna
      Vtsäde i Gärdet      A        9 3/10   tunna     Höö   80   laß
      Vtsäde i Gärdet      B            2/5   tunna      Höö     1   laß
      Vtsäde i Gärdet      C        1         tunna    
      Höö af Ängen           D                                Höö   80   laß
      Höö af Ängen           E                                Höö    20   laß
              Summan Höö                                              181   laß
               
1    Peder Anderßon        32      Skiäls Land
2    Jöns Hinderßon         14      Skiäls Land
3    Jöns Oloffßon            18½   Skiäls Land
4    Hustru Elisabet            5      Skiäls Land
 

      Till bemälte by fins godh lägenheet Timberskogh,
      Muhlbeet och godt fiskerij, Åkeren mycket
      stenigh och frys gärna.
      
      Och är belägen 10 mijl ifrån kyrckian Norr uth.

 
(Karttext:)

Grund Wijken
Leer Jordh
Träsk
Åtterbo Wijken.
Små Starr Ängh
Små Starr Äng
Scala Vllnarum
Laßbyn på denne sijdan