Å1:82-83


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Prästholm                heman   15
Vthsäde till hela Byn                    32  7/10  tunna.
Vtsädhe i Gärdet     A          1 9/10     tunna      Höö     6   laß
Vtsädhe i Gärdet     B         16 1/10    tunna      Höö    90   laß
Vtsäde i Gärdet      C               7/10    tunna      Höö    16   laß
Vthsäde i Gärdet     D           4 2/5     tunna      Höö     12   laß
Vthsäde i Gärdet     E               7/10    tunna      Höö    25   laß
Vtsädhe i Gärdet     F       8½    tunna      Höö      60   laß
Höö af Vthängier                                                        91   laß
               Summan Höö                                            300   laß
 
1    Lars Oloffson              35 ½       Skiäls Land
2    Hustru Brijta               23            Skiäls Land
3    Hans Olßon                 21 ½       Skiäls Land
4    Anders Hinderßon       25 ½       Skiäls Land
5    Hans Eskillßon             27           Skiäls Land
6    Anders Nilßon             28           Skiäls Land
7    Lars Davidßons           13 ½       Skiäls Land
8    Johan Mårtenßon         16           Skiäls Land
9    Oloff Davidßon            18 ½       Skiäls Land
10  Oloff Jönßon                24 ½       Skiäls Land
11  Påwel Nilßon               14 ½       Skiäls Land
12  Lars Nilßon                  23 ½       Skiäls Land
13  Nilß Hanßon                 22           Skiäls Land
14  Hustru Karin                 20           Skiäls Land
15  Hustru Ingeborg              6 ½       Skiäls Land
 

Haffva sin gode lägenheet medh Timberskogh,
Muhlbet och godt fiskerij, godh Åker ocg Ängh,
någorlunda behållen för köldh. Sandblandat
Jordh.

Denne by är belägen 5½ mijl ifrån kyrckian
Norr vth.
 
 
(Karttext:)

Årby på denne sijdan.
Sand Jordh.
Hård Waldz ängh
Elff.
Leer Jordh
Hård Waldz ängh
Scala Ullnarum
Bölet på denne sijdan.