Å1:84


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

      Rörträsk               heman   2
      Vtsäde till Heela Byn                 7 2/5    tunna
      Vtsäde i Gärdet      A        7 tunnor    Höö   7   laß
      Vtsäde i Gärdet      B        2/5 tunna   
     
      Höö af Vthänger                                            60   laß
              Summan Höö                                        67   laß
               
1    Lill Per Anderßon        26      Skiäls Land
2    Stor Per Anderßon      37      Skiäls Land

      Finnß till bemälte by god Timberskog, Mulbet
      och ståteligit fiskerij, fryßachtigh
      åker.
      
      Denne by är belägen 11 mijl ifrå kyrckian
      Norr uth.

(Karttext:)

Leer jordh
Degersell
Scala ullnarum
Röör träsk
Laßbyn proximi