Å1:85


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

Rörträsk                heman   4
Vtsäde uthi Gärdet     A        8 ½       tunna      Höö    30   laß
Höö af Vthängier                                                       125   laß
               Summan Höö                                             155   laß
 
1    Larß Mårthenßon         32       Skiäls Land
2    Oloff  Oloffßon             27       Skiäls Land
3    Peder Danielßon           19 ½   Skiäls Land
4    Hustru Maret                14       Skiäls Land
 
Haffva sin gode lägenheet medh Timberskogh, Muhlbeet
och ståtligit Fiskerij, något frysachtig Åker, meste-
deles leer Jordh.

Denne by är belägen 11 mijl ifrån kyrckian Norr Vth.
 
 
(Karttext:)

kommer uthur Fiälle
Små Starr Ängh
Elff.
Träsk.
leer Jordh
Scala Ullnarum