Å1:86-871


(Rubrik:)   

Notarum Explicatio

Råneå                heman   26
Vtsädhe till heela Byn                    57  ½  tunna.
Vtsädhe i Gärdet     A          3 3/5     tunna      Höö     10   laß
Vthsäde i Gärdet     B             2/5     tunna      Höö       5   laß
Vthsädhe i Gärdet   C          1 2/5     tunna      Höö     20   laß
Vtsäde i Gärdet       D            7/10     tunna     Höö       1   laß
Vtsäde i Gärdet       E             ½      tunna      Höö      4   laß
Vthsäde i Gärdet     F          1          tunna      Höö      5   laß
Vtsäde i Gärdet      G           1 2/5     tunna      Höö      4   laß
Vthsäde i Gärdet     H        23          tunnor    Höö    60   laß
Vthsäde i Gärdet      I           4          tunnor    Höö      1   laß
Vthsäde i Gärdet     K          1          tunna      Höö      3   laß
Vthsäde i Gärdet     L           1 ½      tunna      Höö      4   laß
Vthsäde i Gärdet     M        10 1/5     tunna      Höö   
Vthsäde i Gärdet     N          3 3/5      tunna      Höö      7   laß
Vthsäde i Gärdet     O          1 ½      tunna      Höö    25   laß
Vthsäde i Gärdet      P             3/5      tunna      Höö     2   laß
Vthsäde i Gärdet     Q             4/9      tunna      Höö   35   laß
Vthsäde i Gärdet      R             ½      tunna      Höö     1   laß
Höö af Ängen          S                                                50   laß
Höö af Ängen          T                                              200   laß
Höö aff VthÄngier                                                      88   laß
               Summan Höö                                            525   laß
 
1    Daghe Jönßon              81           Skiäls Land
2    Sigfredh Hindrichßon    18           Skiäls Land
3    Anders Anderßon         30 ½       Skiäls Land
4    Lars Anderßon             22           Skiäls Land
5    Cicila Pijga                     7           Skiäls Land
6    Store Hans Jönßon         5           Skiäls Land
7    Hustru Karin                 17 ½       Skiäls Land
8    Knut Hanßon                20           Skiäls Land
9    Jöns Hanßon                  9            Skiäls Land
10  Jakob Larßon               28           Skiäls Land
11  Jakob Nilßon                26           Skiäls Land
12  Claes Nilßon                 23           Skiäls Land
13  Hans Anderßon             18           Skiäls Land
14  Jöns Jönßon                  24           Skiäls Land
15  Hustru Maret Lille L.Jönßon  13  Skiäls Land
16  Johan Olßon                 32           Skiäls Land
17  Lars Nilßon                  24           Skiäls Land
18  Erich Nilßon                 19 ½       Skiäls Land
19  Hustru Maret                21           Skiäls Land
20  Peder Knutzson              9 ½       Skiäls Land
      Hustru Cicila                 13           Skiäls Land
      Abram Larßon              14           Skiäls Land
      Lille Hans Jönßon         26          Skiäls Land
      Johan Knutßon             31           Skiäls Land
      Sigredh Pijga                  9           Skiäls Land
      Hustru Anna                  5           Skiäls Land
 

Haffwa sin gode lägenheet med
Timberskogh, Muhlbeet och stå-
teligit Fiskerij, godh Åker
och Ängh, doch något frysach-
tigh i sombliga stycker, mäste-
deles Leer Jordh.

Denne by är belägen 5 mijl
ifrån kyrkian Öster Norr.
 
 
(Karttext:)

Böle proximi
Små Starr Ängh.
Hårdh Waldz ängh
Råneå Elff.
Träsk.
Leer Jordh.
Hwijtåån på denna sijdan,
Leer Jordh.
Awan
Möfiälen
Höxöön proximi
Skogh och uthmarck.
Scala Ullnarum
Salt Siön.


1 Sidnummer ej angivna i originalet.