Å1:89


(Rubrik:)   Luleå Norre Prosteri. 

Notarum Explicatio

Lappträsk                4   Heman
Vtsädhe till Heela Byn                    6  2/5  tunna.
Vtsädhe i Gärdet     A            1 1/10    tunna      Höö   50   laß
Vtsädhe i Gärdet     B            1 3/5      tunna      Höö   30   laß
Vtsädhe i Gärdet     C            1 7/10    tunna      Höö   30   laß
Vthsäde i Gärdet     D            1 1/10    tunna      Höö   30   laß
Vtsädhe i Gärdet     E             1         tunna      Höö 
Höö af Vthängier                                                        50   laß
               Summan Höö                                            190   laß
 
1    Nilß Perßon                1/3    Skiäls Land
2    Anders Anderßon       1/3    Skiäls Land
3    Hustru Karin               1/3    Skiäls Land
4    Nilß Anderßon            1/3    Skiäls Land

Haffua sin gode lägenheet medh  Timberskogh, Muhlbeet och godt
fiskerij, godh Åker, doch Sandh Jordh, någorlunda behållen
för köldh.
 
Denne by är belägen 8 mijl ifrå kyrkian Wäster Norr.
 
 
(Karttext:)

Rokas Jerff proximi
Sand Jordh
Starr Ängh
Lapp Träsk.
Säffwis proximi
Scala Ullnarum.