Å1:90-91


(Rubrik:)   Torneå Sochn Norre Prosteri. 

Notarum Explicatio

Säffwis                Skatteheman   4
Vtsäde till Heela Byn                  9 1/10  tunna.
Vtsäde i Gärdet     A            1 ½      tunna      Höö     2   laß
Vtsäde i Gärdet     B            6 4/5      tunna      Höö   50   laß
Vtsäde i Gärdet     C               3/5      tunna      Höö   30   laß
Vtsäde i Gärdet     E               1/5      tunna      Höö     2   laß
Höö af Vtängier                                                      118   laß
               Summan Höö                                          202   laß
 
1    Larß Hinderßon          ½    Mantal
2    Per Oloffßon               1/3    Mantal
3    Oloff Jönßon               1/3    Mantal
4    Johan Pederßon          1/6    Mantal

Finnes godh lägenheet medh Timberskogh
Muhlbeet och ståteligit fiskerij, godh
Åker, doch mycket stenigh, någorlunda
behållen för köldh.
 
Denne by är belägen 4 mijl ifrå kyrkian
Wäster Vth.
 
 
(Karttext:)

Lapträsk proximi
Kalix Sochn. proximi
Sand Jordh
Säffwis Fiälen
Scala Ullnarum.