Å1:93-96

(Folio 93:)
(Rubrik:)    Register
                   öffwer alle Byar i Pithe å Sochn.
                   Vthi Norre Prosterijt.

                    A
Arenmarck                folio    271
                    B
Bärswijken                folio    10
Bööle                        folio    28
Byn                           folio    41
Blåås Marck             folio      7
Böle Fäbodar            folio    50
                   C

                   D
                  
                   E

                   F
Finnbäcken              folio    30              
(Folio 94:)                       G
Gränträsk Marck      folio    11
                   H
Husbööl                   folio      2
Höglandznääs           folio      3
Hårt Lax                   folio      4
Hemmingz Marck     folio      8
Håkansöön               folio    34
Harebäcken              folio    37
                   I
Jäffwer                     folio       1
                   K
Kyrckebyn               folio     39
Kalle Marck             folio       9
Kåpparnäs               folio     52
Kårstrask                 folio     53
                   L
Lille Pijte å                 folio    19
Långnääs                  folio     31
Lappnääs                  folio      6
                   M
Mann Järff                folio    33
Muskus                    folio    44
(Folio 95:)
                       N

                   O

                   P
Pijtholmen                 folio    40
Pulnääs                     folio    45
Pärsnääs                   folio    46
Pålmarck                   folio   47
                   Q
   
                   R
Rooknäs                   folio    16
Roswijk                    folio    43
                   S
Sijkforssen                folio    29
Swensbyn                 folio    13
Siulnäs                      folio    22
Siulsmarck                folio    49
Sandön                     folio    42
(Folio 96:)
                        T
Trundiawan               folio    36
Trundöön                  folio    38
                   W
Wäster Smidian         folio      5
Wijsträsk                   folio    35
                   X

                   Y

                   Z

                   Ö
Öbyn                         folio    25
Öffwerbyn                 folio    51


1 Sidhänvisningarna i originalregistert stämmer ej då volymen blivit ompaginerad.
   Korrekta sidhänvisningar har senare lagts till med blyerts men ej transkriberats.