Å1:98-99


(Rubrik:)   Piteå Sochn Jeffwer

Notarum Explicatio

1    Oloff Anderßon        30       Skiäls Land
2    Daniel Ma<t>ßon       16       Skiäls Land
3    Oloff Erichßon          18       Skiäls Land
4    Lars Anderßon         16       Skiäls Land
5    Joen Larßon             20       Skiäls Land
6    Oloff Hindrichßon     28       Skiäls Land
7    Hindrich Jönßon        32       Skiäls Land
8    Ingwal Oloffßon        22       Skiäls Land
9    Hindrich Anderßon  16       Skiäls Land
10  Michel Staff<an>ßon  12      Skiäls Land

Jeffwer ähr             10 heman 
Vthsäde till Heela Byen     24 1/10    tunna.
Vthsädet i Gärdet     A      19 2/5     tunna      Höö    30   laß
Vthsädet i Gärdet     B           7/10    tunna      Höö      2   laß
Vthsädet i Gärdet     C        1 ½      tunna    
Vthsädhet i Gärdet    D       2 ½      tunna      Höö      4   laß
Höö af VthEngen åhrligen                              Höö    25   laß
             Summan                                                      61   laß
Aff Kärr och Myror                                                  50   laß
 
Vthi denne by finnes elak och
sandigh åker, Vndertijden frost.
Men ängh hafwa ther så mykit
thehrvid står, Hwar och een effter
sin quotd
Skogh och mulbeet meehtas köön
godt fiskerij både på Ströming
och ???
 
             Summa uthsädh till hela
             byn 24 tunnor 1/10     ½ fe

 
(Karttext:)

Homner uthur träsk
Långh Siöön
Hußböle Egor på denna sidan 1 och ½ mijl här ifrån
Sanck och måßigh ängh
Höö Träsk
Sand Jord
Små Starr.
Skogh och bärgh här emellan
Geffver Fiääln
Beetz Haga
Saniord
Kinnbäck på denne sidan Skie-
leffte Bolby 2 mil här ifrå
Scala ulnarum