Å1:Försättsblad
År 1837 reviderad och jemförd med registret och
jordeboken, uti hvilken de vid revisionen gjorde anmärknin-
garne äro utmärkte med  2
                                       +
                                                             J. Wahlberg.