Å1:Onumrerad 21


(Rubrik:)
   Luleå Sochn och Norre Prosterijedt 


Notarum Explicatio

A     Swarttla          3    Hemman
1      Jöns Anderszon         14 ½   Skiäls Land
2      Hans Larszon            26       Skiäls Land
3      Lars Larszon             32       Skiäls Land

        Hafwa sine nödtorftige lägenheeter
        medh skogh mulbeet och fiskerijedt.
        Engh till nödtorfften.
        När stoor flodh är giör watnet
        dem stoor skada både på åker och
        Engh,
        Denne by är belägen 9 mijl ifrån
        kyrkiann, wästerr norr Vth,

        Lars Nielßon j Haras hafwer j denne
        by nembligen             3 ½    Skiäls Land

B     Vtsäde                         10  tunnor  2/5 
       Obruukat åker                   2/5   tunna
       Höö                              62   laß
       Vthsäde i Gärdet   A       9 1/2   tunna   
       Vthsäde i Gärdet   B          1/2   tunna   
       Höö                             10    laß
       Obrukat Åker j     B          2/5   tunna  
             Summan Höö         72    laß


(Karttext:)

Haras på denne sijdan 2 mijl här ifrån
Luleå Elff
Sand Jord
Sand Jord 
Hård waldz Engh  
Scala Vlnarum 
Bredåker på denne sijdan 2 mijl här ifrån.


1 Opaginerad karta direkt efter registret.