Å1:Onumrerad 3

 

Notarum Explicatio

A     Heeden        14    Hemman
             Nembligen
  1    Tore Halfwardßon                  56    Skiäls Land
  2    Jöns Larszon                          24    Skiäls Land
 
3    Hustro Sigridh                          6    Skiäls Land
  4    Hustro Sara                              8    Skiäls Land
  5    Anders Olofßon                      23    Skiäls Land
  6    Moisell Olofßon                      23    Skiäls Land
  7    Anders Pederszon                   27    Skiäls Land
  8    Anders Mårtenszon                 16    Skiäls Land
 
9    Lars Olofßon                            7    Skiäls Land
10    Hustro Kirstin                          8     Skiäls Land
11    Hustro Giärtrudh                    16    Skiäls Land
12    Hustro Anna                            8     Skiäls Land
13    Bertill Larszon                        10     Skiäls Land
14    Salmon  Jönßon                      17 ½ Skiäls Land
       

        Haffva sine nödtorfftige lägenheet
        medh skogh, mulbeet, och  fiskerijedt
        inge ängiär vthan i myror och hemma,
        j åkeren.
       
        Jöns Anderszon j Swartla haffver j denne
        Nembligen                                8     Skiäls Land

        Denne by är belägen 5 mijl ifrån
        kyrkian vthj wäster norr 
 
B     Vtsäde               33   tunnor
OB   Obrukat åker       4   tunnor
       Vthsädhe j Gärdet      A      22 9/10  tunna      Höö   40  laß
       Vthsädhe j Gärdet      B            9/10  tunna   
       Vthsädhe j Gärdet      C        1        tunna      Höö     5  laß
       Vthsädhe j Gärdet      D           2/5   tunna     
       Vthsädhe j Gärdet      E            3/10  tunna      Höö     2  laß
       Vthsäde j Gärdet        F         4 1/2   tunna      Höö     4  laß
       Höö af VthÄngier                                                    60  laß
                    Summan Höö                                           111  laß


(Karttext:)  

Sand Jordh. 
Sand Jordh.
Afwan
Sand Jordh.
Sefwastebyen på denne sijdan 2 mijl här ifrån.
Scala Ulnarum