Å2:1-2


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn1

Notarum Explicatio

   
        Hapakyla            heman   6   
        Vthsädhe till heela Byn        18 7/10   tunna
        Vtsädhe i Gärdet      A         10 9/10   tunna      
        Höö                                    90   laß
        Vtsädhe i Gärdet      B          4 2/5    tunna       
        Höö                                    40   laß
        Vtsädhe i Gärdet      C          1 4/5    tunna       
        Höö                                    20   laß
        Vthsäde i Gärdet      D          1  3/5   tunna       
        Höö                                    10   laß
        Höö af VthÄngier                30   laß         
               Summan Höö             190   laß

1  Her Nilß pastor            
2     Erich  Oloffßon                 1/3   mantal
3     Hustru Anna                     1/4   mantal
4     Jöns Svenßon                   1/4   mantal
5     Jacob Pederßon               1/4   mantal
6     Erich Larßon                    ½    mantal
 
      Haffva sin godhe lägehheet medh weedh och gärdzell,
      ingen Timberskogh, godh muhlbeth och fiskerij,
      bådhe till Lax och annat fiskie godh Åker
      och Ängh, någorlunda behållen för köldh.
    Denne By är belägen weedh kyrckian.
  
   
(Karttext:)

Qwiffwakangas proxime
Starr Ängh
Hårdh Waldz Ängh
Sandh Jordh
Tå<r>nea Elff.
Hårdh Waldz ängh
Tårneå Elff
Särkieärff.
Starr Ängh
Sandh Jord
Scala Vlnarum
 

1 Sista ordet dolt bakom flik.