Å2:11


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Witsanimi            heman   7 
       Vthsäde till Hela Byn            8        tunnor
       Vtsäde i Gärdet        A         1        tunna       
       Höö                                     6   laß
       Vtsäde i Gärdet        B            3/10   tunna       
       Höö                                   12   laß
       Vtsäde i Gärdet        C         1 1/5    tunna       
       Höö                                   12   laß
       Vthsäde i Gärdet      D         1         tunna      
       Höö                                   12   laß
       Vthsäde i Gärdet     E             1/10   tunna       
       Höö                                     4   laß
       Vtsädhe i Gärdet      F             2/5    tunna       
       Höö                                     2   laß
       Vtsäde i Gärdet       G             4/5    tunna       
       Höö                                     8   laß
       Vtsäde i Gärdet       H          3  1/5   tunna      
       Höö                                   25   laß
       Höö af VtÄnger                 81   laß    
       Höö af Kärr och Myror    120   laß    
               Summan Höö           282   laß
       
1      Hustru Margreta              1/8   mantal
2      Michell Michelßon          <...>
3      Jöns Jönßon                      1/2   mantal
4      Erich Oloffson                 1/3   mantal    
5      Ifwar Anderßon               1/4   mantal
6      Oloff Olßon                        1/6   mantal
7      Nils Simonßon                 1/2   mantal
 
 
       Till denne bemälte by finnes godh lägenheet Tim-
        ber- och Tiäruskogh, godt muhlbeet och Fi-
        skerij, godh Åker och Ängh, någorlunda
        behållen för köldh.
        Och är belägen strax wedh Hetanimi kyr-
        kia.

         Höö af Holmen       I        10    laß


(Karttext:)


Peckila proximi
Muhlbeeth
Hårdh waldz Ängh
Sand Jord
Tårneå Elff.
Hårdh Waldz Ängh
Helsingbyn proximi