Å2:1191


(Rubrik:)    <Calix Sochn. Norre Prosteri.>2

Notarum Explicatio

   
A     Brewijken.    Skattehemman  2    Både lijka stora            
B     Vtsäde till heela byn                   3 6/8   tunnor
C     Starrengh till heela byn            100   laß
        Gärde höö bådhe tillhoopa        10   laß

    1  Biörn Mårtenßon hafuer                      25    Skähl
        Belöper sigh därföre på honom uthsäde    1 7/8   tunnor
        Höö löper på honom                            55    laß        
    2  Erich Larßon haffuer och lijka stoor Skähl, Såår
        fördenskuldh och får lijka myckit höö medh den
        förre.                           
       
        Till deße hemanen är godh legenheet medh timmerskog
        mulebete, och gott fiskerij, godh åker och Engh och 
        någorlunda behållen för köldh, I förbemälte gärde och
        wreter är mästedels sandjordh.  
     
       Denne by är belägen ½ mijl ifrå kyrkian österuth.
        

(Karttext:)

Näsby fiälen
På denne sijdan är Nääsbyn belägen 1/8 mijl, här ifrån.
här tager Prästegårdens ägor wedh.
På denne sijdan tagha Wånafiälens, ägor wedh, och samma by är belägen 1 mijl här ifrån
Scala Ullnarum.


1 Folio 115-118 saknas i originalvolymen.
2 Dolt bakom flik.