Å2:12


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Petkila            heman   4
       Vthsädhe till Heela Byn        3 9/10   tunna             
       Vtsäde i Gärdet        A            2/5    tunna     
       Höö                                     4   laß
       Vtsäde i Gärdet        B         2 1/5    tunna       
       Höö                                     4   laß
       Vtsäde i Gärdet        C            2/5    tunna       
       Höö                                     3   laß
       Vtsädhe i Gärdet      D            9/10   tunna      
       Höö                                     8   laß
       Höö af Holmen                  30   laß    
       Höö af VthÄngen               40   laß    
               Summan Höö             89   laß
       
1      Hindrich Oloffßon            1/4   Mantal
2      Daniel Larßon                  1/3   Mantal
3      Anundh Jönßon                1/8   Mantal    
4      Hindrich Jönßon               1/3   Mantal
 

       Lijka lägenheet med dem som boo vthi Witsa-
       nimi.
       Och är belägen strax wedh Hetanimi kyrkia.

       

(Karttext:)Koiwukijla proximi
Sandh Jordh
Hå<rdh>1 waldz ängh
Tårneå Elff.
hårdh waldz ängh
Tårneå Elff.
Witsanimi
Scala Vlnarum


1 De tre sista boksäverna i hårdh har fallit bort p.g.a skada i papperer.