Å2:1271


(Rubrik:)    Calix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Backan.    Skatteheman  1                
B     Vthsäde i alle gärden och wreeter als      3 3/4   tunna
C     Hårdwaldz Engh till höö                        50    laß
        Det<t>a hemanet äger och i Stålsbyn      8    Skiähl
                                
       
        Till denne by är godh timmerskog, mulebete och gott fiske-
        rij, godh åker och engh, sandjord mästedels någorlun-
        da behållin för köldh .
     
        Denne by är belägen ½ mijhl ifrån kyrkian österuth.
        

(Karttext:)

Innan backan belägen på denne sijdan.
Kalix Elff
Scala Ullnarum.


1 Folio 123-126 saknas i original.