Å2:13-14


(Rubrik:)   Öffwer Tårneå Sochn. 

Notarum Explicatio

   
       Armasaar            heman   7 
       Vtsäde till heela Byn           17 2/5    tunna
       Vtsäde i Gärdet        A         1 2/5    tunna       
       Höö                                   10   laß
       Vtsädhe i Gärdet      B          1        tunna       
       Höö                                   12   laß
       Vtsäde i Gärdet        C         8        tunnor      
       Höö                                   35   laß
       Höö af Ängen           D       16   laß
       Hafuer för mång åhr sedan warit ett heman
       och nu brukas till Ängh under Capiten Per
       Sunßon i Matringe.
       Vtsäde i Gärdet        E          1½     tunna      
       Höö                                   12   laß
       Brukas till Fäbodar vnder Salige Her Samuels
       Enckia Hustru Brijta.
       Vtsäde i Gärdet        F          1 1/10   tunna       
       Höö                                   12   laß
       Vtsädhe i Gärdet      G         4  2/5    tunna       
       Höö                                   10   laß
       Höö af VthÄngen               50   laß    
               Summan Höö           157   laß
       
1      Anundh Anundßon           1/3  Mantal
2      Knuth Nilßon                     1/8   Mantal      
3      Hustru Brijta Salige Her Samuels    3/8   Mantal
4      Hustru Brijta Skeppar    1/8   Mantal
5      Hustru Margreta              1/8   Mantal
6      Nilß Perßon                        1/3   Mantal
7      Jöns Jönßon                     1/3   Mantal
 
        Hafva sin gode lägenheet medh weedh och Gärtz-
        sell, ingen Timberskogh, godt Muhlbeet och Fi-
        skerij. Godh Åker och Ängh frys sällan.
        Och är belägen strax wedh
        Hetanimi kyrckia.


(Karttext:)


Niemih proximi
Hårdh Waldz ängh
Hårdh Waldz Ängh
Tårneå Elff.
Tårneå Elff.
Sandh Jordh
Sand Jord
Sand Jordh
Sandh Jordh
Koiwukijla proximi
Helsingbyn proximi
Scala Vlnarum