Å2:130


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Rålsbyn.    Skatteheman  3               
B     Vthsäde till hela byn          9 13/16   tunna
C     Engh till hela byn               <...>    

    1  Jons Pederson haffwer     <...>    Skiähl
     
   vthsäde                            <...>
        Engh till höö                     <...>
    2  Jons Pederson haffwer     <...>    Skiähl
     
   vthsäde                            <...>
        Engh till höö                     <...>
    3  Mårten Erichson haffwer  <...>    Skiähl
     
   vthsäde                            <...>
        Engh till höö                     <...>
                                
       
        Haffwer och föreskrefvne by godh timmerskog, mulebet
        och gott fiskerij. Sanjord någorlunda behållinn för
        köldh, temmeligh godh Engh medh starrwaldh.
     
       
(Karttext:)

Kalix Elf
Grötnäs på denne sijdan.
Scala Ulnarum.