Å2:132-133


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Pulinge.    Skatteheman  6              
B     Vthsäde i detta gärdet           7 3/16   tunna
C     Vthsäde i alle wreeterne        4         tunnor
                                   Summa    11 3/16   tunna
D     Starrengh om höö als         260    laß                      

    1  Lars Hanson                    33    skiähl
     
   vthsäde                               <...>
        Starr Engh om höö              66    laß
    2  Josep Päderson      
  
  3  Erich Jönson         hwar    25    skiähl
    4  Oluff Nilson
        vthsäde hwar                      <...>
        Engh till höö hwar                50    laß
    5  Erich Anderson                11     skiähl
     
   vthsäde                               <...>
        Engh till höö                        22     laß
    6  Nils Jacobson haffwer lijka stort medh näst-
        föreskreffne heman Numero 5.
   
        Till denne by är godh timmerskog, mulebeet
        och gott fiskerij, mächta stenig åker, och sand
        jordh mästedels, godh starr engh.
        Denne åker är någorlunda behållin för köldh.

        Och denne by är belägen 2 mijl ifrån kyr-
        kian söderuth landwägen : Män öfwer siö
        är millan kyrkian och här 4 mijl.
 
      
 
(Karttext:)

Sööre på denne sijdan 1 mijl här ifrån.
Byträsk.    
Pu-Linge fiälen.
På denne sijdan tager Rijsbete wedh.
Scala Ulnarum.